Magnetoterapie La Magneto

Představení a princip fungování

Nízkofrekvenční a vysoce intenzivní terapie PEMF je zařízení, které vysílá elektromagnetická pole přenášená na pacienta přes aplikátory a solenoidy. Solenoid je v podstatě konstrukce omotaná měděným drátem, podobný pružině. Drátem prochází malé množství proudu, který vytváří magnetické pole, jehož siločáry tvoří kladné pole (SEVER) a záporné pole (JIH).

Použití aplikátorů a solenoidů

Při terapeutickém použití plochého aplikátoru jej umístěte do přímého kontaktu s ošetřovanou částí. U válcových solenoidů je část pacientova těla umístěna uvnitř samotného aplikátoru.

Provedení solenoidů a aplikátorů se liší. Mohou být kruhové, obdélníkové nebo válcové a mohou být použity jednotlivě nebo uspořádány společně v pásu. Nejlepší tvar je válcový nebo v pásu, protože umožňuje optimální dodání magnetického pole do tkáně.

Bez ohledu na tvar je důležité, aby byly schopny generovat magnetická pole přiměřené intenzity a frekvence.

Pozor na zdravotnickou certifikaci!

Každé terapeutické zařízení PEMF musí být opatřeno zdravotnickým osvědčením, které potvrzuje soulad s právními předpisy daného státu. To jsou velmi důležité normy pro ochranu zdraví a bezpečnosti pacienta. V České republice tuto problematiku řeší Státní ústav pro kontrolu léčiv – SÚKL.

Vždy si od dodavatele vyžádejte prohlášení, že zařízení bylo vyrobeno podle evropských norem, kterými se musí řídit všichni výrobci – prohlášení o shodě.

Naše zařízení LaMagneto všechny potřebné legislativní náležitosti 100 % splňuje.

U nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních terapeutických přístrojů PEMF se magnetické pole měří v Gaussech.

Klinické studie prokázaly účinnost magnetických polí od velmi nízkých intenzit (od 5 gaussů až po 300 gaussů). Neexistuje však přímý vztah mezi intenzitou a délkou léčby. To znamená, že nelze říci, že zvýšením intenzity magnetického pole je možné zkrátit dobu léčby pod dobu fyziologicky nutnou pro účinnost terapie.

Jedním z aspektů, který sdílejí všechny studie, je potřeba provádět terapie PEMF po velmi dlouhou dobu (45–90 dnů, nebo dokonce 120–180 dnů v případě opožděného srůstu u zlomenin), a opakovat aplikaci několikrát denně po dobu nejméně 2 hodin.

Účinnost nízkofrekvenční a vysoce intenzivní terapie PEMF je popsána v mnoha klinických studiích, které prokazují, že nízkofrekvenční pulzní magnetická pole jsou zvláště indikována, mimo jiných, k léčbě následujících diagnóz:

 • Myofasciální a svalová bolest
 • Svalová atrofie
 • Problém s karpálním tunelem
 • Epikondilitida
 • Záněty a hojení celkově
 • Tenisový loket
 • Problémy s rotátorovou manžetou
 • Tendinopatie
 • Osteoporóza
 • Artrózy. Artritidy, chondropatie
 • Bolesti zad
 • Ústřel
 • Bércové vředy
 • Neuropatie
 • Otoky kostní, hojení zlomenin, osteonekróza
 • Specifický program pro titanovou kyčelní náhradu
 • a další

Diskuze

Nákupní košík
Přejít nahoru