Lumbago

Lumbago je komplexní a multifaktoriální stav. Praktický lékař by měl vytvořit první klinický obraz vyžadující pečlivé diagnostické posouzení, aby určil nejvhodnější terapeutický nebo rehabilitační plán léčby. Aby lékař zařadil lumbago do přesné kategorie, zakládá diagnózu na podrobném rozhovoru s pacientem, hloubkové klinické analýze a doplňkových testech.
Lékař také provádí jednoduché fyzické testy, aby pochopil, zda je bolest nociceptivní (signalizuje poškození těla) nebo neuropatická (zahrnuje nervy), a následně vyhodnotí terapii odpovídající typu bolesti.

V případě možných infekcí, zánětů, nádorů, onemocnění pánve či břicha či zlomenin může lékař předepsat provedení rentgenologické vyšetření, případně rentgen. Není však samozřejmé, že pokud se něco objeví, je to příčina lumbaga. Z tohoto důvodu je vždy nezbytné vzít v úvahu klinickou anamnézu pacienta.

Na koho se obrátit?

Jakmile je příčina lumbaga identifikována, může lékař pacienta odeslat ke specialistovi. Obvykle se jedná o fyzioterapeuta, ortopeda nebo neurologa. V některých případech i chirurg, je-li nutné posoudit nutnost operace. Praktický lékař je tedy primárním koordinátorem jakékoli léčby, která musí být podána včas a efektivně, aby mohl být pacient sledován a naváděn k nejvhodnějšímu léčebnému plánu, aniž by musel jednat samostatně. Z tohoto důvodu se doporučuje konzultovat se svým praktickým lékařem, jakmile začnete trpět lumbago.

Příznaky lumbago

Lumbago je již samo o sobě symptomem, nikoli patologií, protože je to jednoduše bolest v zadní oblasti trupu. Většina lidí identifikuje lumbago jako obecnou bolest bederní zad nebo bolest v zadní části trupu. Lumboschias je na druhé straně bolest, která postihuje bederní oblast a oblasti větvení sedacího nervu.

U mnoha lidí s bolestí dolní části zad není možné identifikovat konkrétní nociceptivní zdroj, a proto jsou postižení klasifikováni jako lidé s nespecifickým lumbago. Existují samozřejmě určité závažné příčiny bolesti dolní části zad, včetně nádorů, zlomenin obratlů, infekčnosti a zánětlivých poruch, jako je axiální spondylartritida, které vyžadují identifikaci a specifickou, cílenou léčbu. Případů je však jen velmi malé procento.
V podstatě lze lumbago klasifikovat podle typu vnímané bolesti, která může být akutní nebo chronická.

Akutní bolest zad

Akutní bolest zad, která je lokalizovaná a nezasahuje dolů do nohou, je téměř vždy způsobena svalovým podvrtnutím nebo kontrakturou. Zpravidla se projeví okamžitě při zvednutí těžkého závaží nebo náhlém nemotorném pohybu zad. Jak bylo uvedeno výše, akutní lumbago může trvat až 6 týdnů.

Chronická bolest nebo chronické lumbago

Pokud bolest přetrvává po mnoho týdnů (nebo dokonce měsíců), lze ji nazvat chronickým lumbago nebo bolestí dolní části zad. Na rozdíl od akutního lumbaga může existovat mnoho příčin chronické bolesti. Mezi nejčastější patří obezita, těhotenství a špatné držení těla, dále skolióza (zakřivení páteře do stran) a hyperkyfóza (zakřivení páteře dopředu). U dospělých je další velmi častou příčinou vyhřezlá ploténka.

V menšině případů může být chronická bolest dolní části zad způsobena formou osteoartrózy nebo kostními metastázami.
Bolest dolní části zad může být také příznakem vertebrální osteomyelitidy (infekce kostí) nebo kompresivní zlomeniny obratle. Dalším faktorem může být radikulopatie nebo skřípnutý nerv, který může pocházet z degenerativních změn obratlů, výběžků plotének a dalších příčin. Konečně to může být příznak spinální stenózy, zúžení kanálu, který nese míchu a nervy, nebo ankylozující spondylitida, typ artritidy, která způsobuje zánět.

Na rozdíl od akutní bolesti dolní části zad, kde lze bolest zmírnit klidem, je třeba chronickou bolest vyšetřit, abychom pochopili její příčinu. Z tohoto důvodu, pokud bolest přetrvává déle než šest týdnů, důrazně se doporučuje konzultovat se svým lékařem.

Bolesti zad – které oblasti nejvíce ovlivňují

Je důležité rozlišit, kdy je symptom lokalizován v dorzální oblasti zad nebo v bederní oblasti.

Dorzální bolest zad skutečně postihuje oblast mezi páteří a lopatkami, ale ne spodní část zad. To může být způsobeno špatným držením těla, lézemi na obratlových ploténkách nebo patologiemi, jako je zánět pohrudnice, zánět membrán obklopujících plíce a hrudní dutinu nebo pneumotorax, abnormální nahromadění vzduchu v prostoru mezi plícemi a hrudní stěnou. V chronických případech mohou být dalšími příčinami skolióza, osteoporóza a osteoartróza páteře.

Lumbago: příčiny

Příčiny bolesti zad mohou být četné a různé, i když většina souvisí se špatným držením těla nebo náhlými pohyby, které způsobují napětí, svalové kontraktury nebo svalové distorze.
Dále je lze rozdělit na příčiny mechanické nebo nemechanické povahy:

  • Mechanické: degenerace ploténky a fasety, svalové patologie (např. syndrom myofasciální bolesti), diskogenní bolest s radikulárními symptomy nebo bez nich, strukturální impingement radicopatie, spinální traumatická bolest, vertebrální zlomeniny, spondylóza, s nebo bez spinální stenózy a mikro- a makro- nestabilita páteře.
  • Nemechanické: neurologické syndromy, myelopatie, diabetes, nádory, polyneuropatie (akutní, subakutní nebo chronické), mononeuropatie, myopatie, dystonické syndromy, systémové poruchy, novotvary, infekce (kostní, epidurální nebo ploténky), zánětlivá spondyloartropatie, metabolická kost poruchy, vaskulární patologie, odkazovaná bolest, viscerální patologie (pankreatitida, cholecystitida nebo nefritida), kardiorespirační patologie, změny žeber/sterna, aneuryzmata hrudní/abdominální aorty a patologie kyčle.
Doporučené terapie pro lumbago

Existuje mnoho prostředků, které je třeba zvážit, a závisí na přesném typu bolesti dolní části zad. Opět je důležité rozlišovat mezi akutní a chronickou bolestí. Všechny terapeutické postupy mají za cíl zmírnit pacientovy symptomy nebo zabránit možnému narušení procesu hojení.

Léky na akutní nebo subakutní bolesti dolní části zad zahrnují medikamentózní terapii s použitím nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), svalových relaxancií nebo opioidů, fyzikální terapii, ruční masáž, manipulaci s páteří a aplikaci teplých obkladů.
Farmakologická terapie s nesteroidními protizánětlivými léky, opioidy nebo antidepresivy se také používá v případech chronické bolesti dolní části zad. Jakoukoli lékovou terapii musí samozřejmě předepsat ošetřující lékař na základě klinické anamnézy pacienta.

Další léčba v případě chronické bolesti může zahrnovat fyzioterapii, psycho-behaviorální terapii, instrumentální fyzikální terapii, zvládání komorbidit (tj. současná koexistence několika patologií u stejného jedince) a odborné algologické konzultace. V případě potřeby se také doporučuje edukovat pacienta o správné výživě a zdravém životním stylu, např. přestat kouřit, více cvičit nebo zhubnout. Pouze v případě, že konzervativní terapie nepřinese žádné výsledky, bude zvážena operace.

Magnetoterapie a lumbago

Magnetoterapeutické přístroje jsou velmi nápomocné při zmírňování bolesti a zánětu. Zařízení LaMagneto, LaMagneto Pro a LaMagneto X jsou ideální pro léčbu bolestí dolní části zad. Díky svým přednastavením umožňují pacientovi provádět terapii samostatně v několika jednoduchých krocích. Dále je pro větší pohodlí při terapii možné použít dedikovanou podložku TAP2000 nebo Osteomat k ošetření zad při plném uvolnění, například při sezení nebo spánku.

Využití pulzních elektromagnetických polí (PEMF) je vhodné i pro udržovací nebo preventivní terapii, kdy se začínají objevovat první bolestivé příznaky. PEMF mohou proniknout buněčnou membránou a obnovit správné fungování buněk, podporovat dodávání živin a odstraňování škodlivých látek. Z tohoto důvodu je magnetoterapie velmi užitečným pomocníkem pro své analgetické a vazodilatační účinky, které pomáhají snižovat bolest a zánět.

Na rozdíl od toho, co si mnozí myslí, během zotavování je nezbytné vynaložit úsilí na návrat k práci a domácím úkolům, aby se rychle vrátil k pravidelnému životnímu stylu. I odpočinek na lůžku by měl být omezen na minimum. Místo toho si musíme zvyknout a vychovávat tělo k lepšímu držení těla během dne.

Cvičení pro lumbago

Cvičení proti bolesti zad jsou užitečné nejen pro terapii, ale také pro prevenci bolestí dolní části zad.
Pokud se tedy domníváte, že činnosti, které vykonáváte každý den v práci nebo při cvičení, mohou vést k nepříjemným následkům, existují různé jednoduché cviky, které lze bezpečně provádět doma, abyste předešli vzniku bolesti. V těchto případech však doporučujeme konzultovat záležitost se svým fyzioterapeutem, abyste pochopili, která cvičení jsou pro vás nejvhodnější a jak je správně provádět. Provádění cvičení správným způsobem je nezbytné pro prevenci bolesti, a ne pro zhoršení situace.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nákupní košík
Přejít nahoru