Přístrojová lymfodrenáž – funguje pouze na celulitidu? Ne, a tady je důvod

V tomto příspěvku jednoduchým způsobem vysvětlím základní pojmy přístrojové lymfodrenáže.

Kdo z ní může profitovat, jak ji lze provádět i doma a že se nejedná pouze o léčbu celulitidy.

Náš profesionální přístroj se snadno používá a je cenově velmi dostupný. Může Vám nebo Vašim blízkým pomoci s problémy s žilní nedostatečností a lymfatickými problémy tím, že těmto problémům předcházejí a zabraňují jejich zhoršování.

Toto je další dlouhý příspěvek, ale pokud budete mít trpělivost si ho celý přečíst, mohu Vám zaručit, že z toho budete mít užitek Vy a Vaši blízcí.

Začněme!

Mnoho lidí si myslí, že přístrojová lymfodrenáž je vhodná pouze k léčbě kožních nedokonalostí, jako je celulitida, protože se dost často a špatně prezentuje v rámci kosmetických a beauty salónů.

Špatně! Lymfodrenáž je terapeutická technika, která existuje již mnoho let. Není účinná pouze při léčbě nedokonalostí pleti, jak se mylně věří. V dnešní době ji lékaři považují za mimořádně důležitou při léčbě a udržování některých stavů postihujících žilní a lymfatický systém.

Hlavními benefity, se kterými se blíže seznámíme později, je snížení stagnace žilního a lymfatického toku v ošetřované části. Tím se například zmenší otoky končetin. Dalšími důležitými přínosy jsou její vazodilatační a antitrombotické působení.

V tomto příspěvku proto nebudeme rozebírat, jak bojovat s celulitidou. Místo toho se pokusíme zjistit, jak může lymfodrenáž pomoci těm, kteří se momentálně potýkají se závažnějšími problémy. Stavy, o kterých si za chvíli povíme, způsobují silné bolesti a výrazné ​​potíže při chůzi nebo při pohybu,  navíc i estetické problémy (např. otoky).

Co je to lymfodrenáž?

Jde o léčebnou metodu používanou v lékařství. Terapeut nebo lékař vyvíjí kompresi na dolní a horní končetiny, podobně jako například při masáži. Obdobná technika se může provádět také pomocí přístroje, který provádí přerušované a sekvenční nafukování aplikátorů (nohavic, rukávů apod.), které se ,,obepínají“ kolem ošetřovaných částí těla. To vše se děje podle specifických pravidel spojených se studiem patofyziologie těla a hlavních fyzikálních zákonů.

Cíle terapie

Jsou zaměřeny na zmírnění potíží oteklých a bolavých nohou, otoků, křečových žil, vředů apod. způsobených problémy s žilní nedostatečností. Lymfodrenáž se používá také u stavů ovlivňujících lymfatický systém, nazývaných lymfostáza, jedním z nejznámějších lymfedémů.

Tento stav například způsobuje hromadění tekutin a bílkovin v intersticiálních prostorech tkání, což vede k otokům a deformacím nohou, které nabývají neestetického sloupovitého tvaru

Účelem lymfodrenáže je podpořit transport tekutin v těle, normalizovat žilní oběh, odstranit lymfatické stáze a tím předcházet souvisejícím stavům. V praxi lymfodrenáž nahrazuje nebo podporuje přirozený pohyb řečišť souvisejících s žilními nebo lymfatickými problémy, případně obojí současně. Vzhledem k tomu, že výše uvedené řečiště putují lymfatickými cévami a žilami po cestě z periferie končetiny k srdci, správný operační cyklus je DISTÁLNĚ-PROXIMÁLNÍ, což je od periferie těla směrem ke středu těla.

Proto je ze všech metod lymfodrenáže jednou z nejvhodnějších sekvenční, která nafukuje a vyfukuje jednotlivé komory od periferie postižené končetiny až po její centrum. Tato akce simuluje oběhovou masáž a umožňuje vyprázdnění přebytečných tekutin v končetině.

Jak přístrojová terapie vypadá?

Využívají se speciální aplikátory (nohavice, návleky na ruce, břišní pásy atd.), které obsahují pneumokompresní komory, které se nafouknou a vygenerují tak kontrolovaný tlak na příslušné části těla (končetiny a břicho). Parametry se nastavují a aktivují pomocí přístroje, který dodává proud vzduchu o správném tlaku a nafukuje a vyfukuje různé komory přerušovaně a postupně.

Hlavní terapeutické indikace

Níže naleznete seznam nemocí a stavů spojených s touto terapeutickou oblastí.

 • Lymfedém
 • Hematom
 • Drenáž paže po mastektomii
 • Obnova svalového tonusu u imobilizovaných nebo invalidních pacientů (místo masáže)
 • Léčba hematomu po operaci
 • Paralýza končetin
 • Postflebitický syndrom
 • Venózní nedostatečnost
 • Posttrombotický syndrom
 • Venózní stáze
 • Anticelulitidní ošetření v počáteční fázi
 • Těžké nohy
 • Pasivní komprese u žilních onemocnění
 • Rozšířený chronický žilní edém
 • Lipedém
 • Prevence hluboké žilní trombózy
 • Pacienti upoutaní na lůžko

Pokud máte Vy nebo Vaši blízcí podobné problémy zjištěné v jedné nebo více z těchto podmínek, doporučuji Vám pokračovat ve čtení tohoto příspěvku. Nepochybně to bude užitečné pro budoucnost. O vhodnosti použití přístroje je samozřejmě nutné se poradit s Vaším ošetřujícím lékařem.

Kontraindikace

Zde je seznam stavů a ​​nemocí, u kterých je lepší se lymfodrenáži skutečně vyhnout:

 • Akutní žilní zánět
 • DVT – hluboká žilní trombóza
 • Zhoubné novotvary
 • Erysipelas (růže)
 • Akutní zánět kůže
 • Neprůchodnost tepen

Nyní okamžik sebepropagace. Pokud považujete tento příspěvek za užitečný, sdílejte jej se svými přáteli a lidmi, kteří ho mohou potřebovat. Budeme za to velmi vděční.

Léčebné benefity

Aniž bychom zacházeli příliš hluboko do vědy, je důležité si uvědomit, že správné používání lymfodrenáže s profesionálními lékařskými přístroji vede k několika výhodám. Ty byly vědecky prokázány v průběhu let a nedávno prostřednictvím specifické studie provedené s naším I-Press.

Některé z hlavních zahrnují:

Na biochemické úrovni endoteliální buňky uvolňují látky, které podporují antitrombotické, dilatační a profibrinolytické působení v ošetřované oblasti. Pohyb tekutin zvyšuje rychlost průtoku krve (žilního a lymfatického) a snižuje stagnaci a zadržovací procesy. Zvýšený intersticiální tlak snižuje lymfatickou zátěž, lymfatický tok se zvyšuje, což viditelně snižuje otoky.

Stále k tématu terapeutických přínosů Vám krátce popíšu nedávno zveřejněnou a provedenou klinické studii s naším přístrojem z řady I-Press. Jasně ukazuje skvělé výsledky, kterých lze dosáhnout pomocí domácí presoterapie.

KLINICKÁ STUDIE S I-PRESS 4

Toto je první studie na světě o použití domácí presoterapie/lymfodrenáže u hypomobilních pacientů s oslabujícím edémem, publikovaná v roce 2018, kterou provedla Unità di Medicina Traslazionale dell’Ospedale Universitario di Ferrara (Univerzitní nemocnice ve Ferraře/ Itálie).

Pacienti trpěli hypomobilitou (omezená pohyblivost kloubů) v důsledku:

 1. Neurologického onemocnění (roztroušená skleróza)
 2. Těžká obezita
 3. Těžká artróza
Studie provedená na 50 pacientech po dobu 30 dnů zdůraznila:
 • Snížení obvodu v šesti detekčních bodech
 • Redukce tloušťky kůže
 • Snížení objemu dolních končetin (edém se nepohnul!)
 • Kloubní rozsah pohybu v kotníku se zlepšila
 • Zlepšení kvalita života pro všechny pacienty, kteří absolvovali domácí cyklus. Konkrétně pacienti vnímali lepší fyzické funkce, celkové zdraví a duševní zdraví
 • Snížení přítomnosti zánětlivých cytokinů (látky produkované v zánětlivém stavu). To lze považovat za marker, tzn. indikátor předpokladu k onemocnění nebo stavu
Správný aplikační tlak

Toto je stále velmi diskutované téma, ale obecně platí, že kromě nutnosti řídit se radami našeho lékaře je dobrým zvykem nastavit provozní tlak mezi čtvrtinou a polovinou maximálního výkonu. Je to proto, aby nedošlo k poškození lymfatického systému, žil nebo kapilár. Vyšší tlaky působí už na svalovou tkáň a jedná se o masáž nikoli lymfodrenáž.

Délka léčby

Ošetření se pohybuje od 30 minut po obvykle ne více než dvě hodiny. Celkový počet terapií se může značně lišit v závislosti na typu a závažnosti stavu. Abychom uvedli příklad, léčba u konkrétních případů lymfedému trvá od minimálně 5 hodin do 15 hodin celkem. Denní frekvence terapií je však zásadní pro dosažení efektivních výsledků odvádění tekutin a měla by být podpořena i dalšími zdravotními pomůckami, jako je používání elastických kompresních punčoch, bandáží a farmakologické terapie.

Domácí lymfodrenáž

Jsme téměř na konci tohoto příspěvku, ale toto je rozhodně nejdůležitější část.

Nyní uděláme několik konkrétních úvah o klíčových aspektech a výhodách, kterých můžete dosáhnout prováděním lymfodrenáže doma. Společně uvidíme vlastnosti, které musí mít domácí zařízení.

Domnívám se, že je třeba zvážit 3 důležité faktory:
 1. Spolehlivost zařízení
 2. Snadné použití
 3. Cenová dostupnost

Pokud jde o první faktor, myslím, že je snadné uhodnout, co tím myslím. Je nutné používat spolehlivé a bezpečné zdravotnické prostředky. Abyste se ujistili, že jste zvolili správně, musíte zkontrolovat přítomnost označení CE. Znát svého dodavatele a mít jistotu, že předprodejní i poprodejní podpora je spolehlivá a na vysoké úrovni.

U bodu 2 se jednoduše zamyslete nad tím, kdo obvykle presoterapii bude využívat. Různými nemocemi a problémy jsou často postiženi lidé určitého věku, kteří mají malou nebo žádnou důvěru v technologii nebo nemají zkušenosti se zdravotnickými prostředky.  Naštěstí jsou komerčně dostupné profi přístroje pro domácí terapii, které vše dělají automaticky. Vše, co musí pacient nebo asistující rodinný příslušník udělat, je nastavit dobu léčby a požadovanou úroveň tlaku, která, jak bylo uvedeno výše, musí být hluboko pod maximální povolenou hodnotou. Jakmile jsou parametry nastaveny, zařízení se postará o zbytek.

Nyní více než kdy jindy se bod 3 – cena, zdá nejcitlivější. Něco Vám řeknu. Existují vysoce profesionální lymfodrenážní přístroje, které stojí mnohem, mnohem méně než polovinu těch, které jsou v současnosti na trhu.

Vím, na co se ptáte: „Ano, ale kolik přesně, je to mnohem méně než polovina?“

Dobré zařízení, které pokrývá všechny body, které jsem zmínil výše, vychází přes 20.000 Kč, stejně jako náš I-Press s nohavicemi. Vím, není to zadarmo, ale stojí to mnohem méně než modely v minulosti. A především se rychle vrátí, pokud si odmyslíte průměrnou cenu sezení a čas strávený ve specializovaném centru.

Výhody domácí lymfodrenáže

Mohl bych tomu věnovat celý příspěvek, ale řeknu vám jen hlavní výhody:

Důslednost v terapii-kromě používání jiných pomůcek je nezbytně nutné tuto terapii provádět denně. Být doma samozřejmě znamená, že bude mnohem snazší terapii dodržet.

Obtížná chůze-zde musíte myslet pouze na typ výše zmíněných problémů, věk pacientů a obtížnost docházení, zejména při dlouhých cestách. „Doma“ tento problém již neexistuje nebo je velmi snížen.

Žádné náklady na cestu-ne každý bydlí v centru města, a ne každý má specializované centrum jen pár kilometrů od domova. každý nemá přístup k autu nebo dopravě a že cestovní výdaje jsou důležitou součástí, kterou je třeba zohlednit v celkovém rozpočtu. Možnost absolvovat domácí terapii bez nutnosti cestovat je obrovské plus.

Obecná pohoda-další velkou výhodou vlastnictví domácího přístroje je, že jej lze použít k výraznému zlepšení našeho celkového zdraví. Toho je dosaženo prevencí nebo zmírněním řady fyzických problémů, které stěžují naše běžné denní činnosti. Jste kancelářský pracovník a celý den sedíte u svého stolu? Jste prodavačka na nohou od rána do večera? Máte nadváhu a nesportujete nebo dokonce jen velmi málo chodíte?

Jedno nebo několik sezení Vám pomůže obnovit správné odvádění tělesných tekutin reaktivací celého krevního oběhu. Odstraníte všechny neduhy jako unavené a oteklé nohy, mravenčení způsobené špatným krevním oběhem atd.

Soukromí-možná se Vám tento aspekt může zdát trochu irelevantní, ale vzpomeňte si jen na všechny ty lidi s pokročilým lymfedémem, kteří mají nadváhu. Mohou se cítit extrémně nepohodlně, když musí jít ven a podstoupit terapii ve veřejném prostředí. Léčit se ve známém prostředí je nejjednodušší a nejpohodlnější způsob.

Závěrem…jsem si jistý, že nyní vidíte terapii v jiném světle. To je pro teď vše! Byl jsem nápomocný? Děkuji moc za přečtení mého příspěvku. Pokud si myslíte, že tento krátký průvodce může někomu pomoci naučit se trochu více, sdílejte ho prosím!

 

Diskuze

Nákupní košík
Přejít nahoru